Strona główna -> Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa wpłat, zostały uruchomione indywidualne konta bankowe dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzymał przesyłkę listową / wiadomość na adres mailowy z informacją o indywidualnym  numerze konta bankowego. Oznacza to, że opłata za odpady komunalne dokonana przelewem na wskazane indywidualne konto, zostanie bezpośrednio zaksięgowana na karcie ewidencyjnej mieszkańca.


 

W przypadku nie otrzymania przesyłki z indywidualnym kontem bankowym, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pod numerem telefonu 12 26 34 250, lub osobiście ul. Limanowskiego 32, pok.35, 36.

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego

Przedsiębiorca dokonujący odbioru odpadów komunalnych zobowiązany do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi za jeden miesiąc:

1) dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego – 10,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego 2 - osobowego – 20,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego 3 - osobowego – 30,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego 4 - osobowego – 40,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego 5 - osobowego – 48,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego 6 - osobowego – 54,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego 7 -osobowego i większego– 60,00 złStawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi za jeden miesiąc:

1) dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego – 20,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego 2 - osobowego – 40,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego 3 - osobowego – 60,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego 4 - osobowego – 80,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego 5 - osobowego – 100,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego 6 - osobowego – 120,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego 7 -osobowego i większego – 140,00 zł 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Wpłaty można dokonywać:

  • w kasach Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
  • przelewem na konto bankowe Urzędu
Odwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka