Strona główna -> Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa wpłat,
zostały uruchomione indywidualne konta bankowe dla opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzymał
przesyłkę listową / wiadomość na adres mailowy z informacją o indywidualnym
numerze konta bankowego. Oznacza to, że opłata za odpady komunalne dokonana
przelewem na wskazane indywidualne konto, zostanie bezpośrednio zaksięgowana
na karcie ewidencyjnej mieszkańca.

W przypadku nie otrzymania przesyłki z indywidualnym kontem bankowym,
prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pod numerem telefonu 12
2634 230 lub 12 2634 239
lub osobiście ul. Limanowskiego 32

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest
od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.,
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
wynosi za jeden miesiąc:

 • 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 20,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 5,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości.

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, podwyższona opłata wynosi:

 • 120,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej
  przez nie więcej niż 4 osoby;

 • 80,00 zł miesięcznie za 5-tą, 6-tą oraz 7-ą osobę zamieszkałą na nieruchomości;

 • 8,00 zł miesięcznie za 8-ą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na nieruchomości.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych,
bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.

Wpłaty można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Limanowskiego 32

 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego

Odwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka