Strona główna -> Opłaty

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa wpłat,
zostały uruchomione indywidualne konta bankowe dla opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację otrzymał
przesyłkę listową / wiadomość na adres mailowy z informacją o indywidualnym
numerze konta bankowego. Oznacza to, że opłata za odpady komunalne dokonana
przelewem na wskazane indywidualne konto, zostanie bezpośrednio zaksięgowana
na karcie ewidencyjnej mieszkańca.

W przypadku nie otrzymania przesyłki z indywidualnym kontem bankowym,
prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka pod numerem telefonu 12 26 34 250
lub osobiście ul. Słowackiego 49, pok. 4.

 

Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka opłata uzależniona jest
od wielkości gospodarstwa domowego.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.,
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli odpady
komunalne
są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny
wynosi za jeden miesiąc:

1) dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego – 15,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego 2 - osobowego – 30,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego 3 - osobowego – 45,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego 4 - osobowego – 60,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego 5 - osobowego – 70,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego 6 - osobowego – 80,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego 7 -osobowego i większego– 85,00 zł

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.,
od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli odpady
komunalne
nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny.
wynosi za jeden miesiąc:

1) dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego – 30,00 zł

2) dla gospodarstwa domowego 2 - osobowego – 60,00 zł

3) dla gospodarstwa domowego 3 - osobowego – 90,00 zł

4) dla gospodarstwa domowego 4 - osobowego – 120,00 zł

5) dla gospodarstwa domowego 5 - osobowego – 140,00 zł

6) dla gospodarstwa domowego 6 - osobowego – 160,00 zł

7) dla gospodarstwa domowego 7 -osobowego i większego – 170,00 zł

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych,
bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca
, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.

Wpłaty można dokonywać:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
  • przelewem na konto bankowe Urzędu
Odwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka