Aktualności

 

W dniu 30 lipca 2016r. (SOBOTA)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na ul. Jedynka 30

będzie Nieczynny !!!Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

MIASTO WIELICZKA        SOŁECTWA 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 1 LIPCA 2015 r. DO 30 CZERWCA 2016 r.

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


  

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.7.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany dokonywać opłat za wywóz odpadów, w deklarowanej wysokości, w kasie urzędu lub na rachunek bankowy do 15 każdego miesiąca, bez wezwania.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
__________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 WieliczkaOdwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka