Aktualności

 

 

OGŁOSZENIE

 

W dniach 24 i 31.12.2016 r. Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Jedynaka 30 będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informujemy mieszkańców n/w ulic o zmianie terminu wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z dnia 24.12.2016 r / Wigilia / na dzień 23.12.2016 r./ piątek /

ASNYKA MIESZCZAŃSKA SPADOWA
BOGUCKA MONIUSZKI SZKOLNA
DĘBOWA NIECAŁA TOPOLOWA
DŁUGA ORZECHOWA WIDOK
KILIŃSKIEGO PARK MICKIEWICZA WINNICKA
KLONOWA PASTERNIK WYGODA
KOPERNIKA PRZESMYK ZA TOREM
LEGIONÓW RYNEK GÓRNY ZBOŻOWA
ŁĄKOWA SIENKIEWICZA ŹRÓDLANA
MIERŻĄCZKA SŁOWACKIEGO ŻEROMSKIEGO

 

 


 

AKCJA LIŚĆ” 2016 R.

odbiór z

DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 

INFORMACJA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

Spółka z o.o. Wieliczka ul. Jedynaka 30

informuje,że zmieniają się

SOBOTNIE

godziny otwarcia

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W okresie

Od 1.IV-30.XI

8-16

Biuro OOMiUD czynne do 13-tej

po 13-tej

Obsługę PSZOK przejmuję Portiernia

Od 1.XII-31.III

8-13

Od poniedziałku do piątku

6-15

 

 

 


 

W przypadku składania pierwszej deklaracji lub składania nowej(kolejnej)  deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprasza się o wypełnianie dokumentów na nowych drukach deklaracji, dostępnych w zakładce "Wzory, deklaracje".

 


 

HARMONOGRAM WYWOZÓW odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
WYSTAWKA JESIEŃ - 2016 r „

 

HARMONOGRAM

 


 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

MIASTO WIELICZKA        SOŁECTWA 

 

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


  

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.7.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
__________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 WieliczkaOdwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka