Aktualności

 

AKCJA LIŚĆ” 2016 R.

odbiór z

DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 

 

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

Spółka z o.o. Wieliczka ul. Jedynaka 30

informuje, że zmieniają się godziny otwarcia

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W okresie

Od 1.IV-30.XI

8-16

Biuro OOMiUD czynne do 13-tej

po 13-tej

Obsługę przejmuje Portiernia

Od 1.XII-30.III

8-13

 


 

W przypadku składania pierwszej deklaracji lub składania nowej(kolejnej)  deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprasza się o wypełnianie dokumentów na nowych drukach deklaracji, dostępnych w zakładce "Wzory, deklaracje".

 


 

HARMONOGRAM WYWOZÓW odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
WYSTAWKA JESIEŃ - 2016 r „

 

HARMONOGRAM

 


 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 LIPCA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

MIASTO WIELICZKA        SOŁECTWA 

 

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


  

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.7.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
__________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 WieliczkaOdwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka