Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych -PSZOK

w dniu 24.XII.2018 r. oraz 31.XII.2018 r.

będzie nieczynny

 


INFORMACJA

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
został przeniesiony na czas remontu do budynku
przy ul. J.Słowackiego 49, 32-020 Wieliczka
(przy rondzie na Ochronce)


 

„AKCJA LIŚĆ” 2018 r. 

odbiór z domów jednorodzinnych

Lp.

Osiedle

Termin wywozu

1

Przyszłość

23.11.2018 r.

2

Krzyszkowice

23.11.2018 r.

3

Bogucice

26.11.2018 r.

4

Lekarka

28.11.2018 r.

5

Śródmieście

29.11.2018 r.

6

Zadory

29.11.2018 r.

7

Ogrodowe

30.11.2018 r.

8

Zdrojowe

30.11.2018 r.

 

Uwaga : Liście we własnych, zawiązanych workach muszą być w dniu wywozu do godziny 6 wystawione przy ulicy (na zewnątrz posesji).

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" WYSTAWKA - JESIEŃ 2018 R."

 

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Wieliczka.

Odpady muszą być wystawione do drogi publicznej, w dniu wywozu do godziny 6 rano

 

Przypominamy, że w trakcie wystawki:

 

ODBIERAMY:

 • zbędne meble, boazerię, dywany

 • urządzenia gospodarstwa domowego: sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

 • stolarkę okienną i drzwiową bez szyb,

 • pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych itp.;

 

NIE ODBIERAMY:

 • odpadów zmieszanych (bytowych)

 • odpadów segregowanych (szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury),

 • gruzu budowlanego, styropianu, papy, onduliny, supremy, azbestu, gruzu, betonu i innych odpadów pochodzących z remontów,

 • odpadów zielonych,

 • chemikaliów i zużytych akumulatorów,

 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej

 • odpadów medycznych

 • części samochodowych np., zderzaki, szyby, kanapy, opony rolnicze, dostawcze i ciężarowe.

 

Przypominamy, że odpady zmieszane, segregowane, zielone oraz niebezpieczne nie są zbierane w trakcie wystawek, a za ich uprzątniecie (wrzucenie do pojemników na odpady lub dostarczenie do PSZOK-u) odpowiadają właściciele nieruchomości.

 

HARMONOGRAM WYWOZÓW

odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

Miejscowość / osiedle Termin wywozu
Os. Zadory 27.08.2018 r.
Os. Bogucice 27.08.2018 r.
Os. Ogrodowe 30.08.2018 r.
GRAJÓW 31.08.2018 r.
DOBRANOWICE 31.08.2018 r.
JANKÓWKA 03.09.2018 r.
RACIBORSKO 03.09.2018 r.
BYSZYCE 05.09.2018 r.
GORZKÓW 05.09.2018 r.
CHORĄGWICA 10.09.2018 r.
MIETNIÓW 10.09.2018 r.
PAWLIKOWICE 12.09.2018 r.
KOŹMICE MAŁE 12.09.2018 r.
KOŹMICE WIELKIE 17.09.2018 r.
Os. Lekarka 19.09.2018 r.
Os. Zdrojowe 24.09.2018 r.
Os. Śródmieście 24.09.2018 r.
JANOWICE 01.10.2018 r.
PODSTOLICE 03.10.2018 r.
GOLKOWICE 08.10.2018 r.
GRABÓWKI 09.10.2018 r.
SYGNECZÓW 09.10.2018 r.
SIERCZA 11.10.2018 r.
ROŻNOWA 11.10.2018 r.
LEDNICA GÓRNA 15.10.2018 r.
SUŁKÓW 17.10.2018 r.
MAŁA WIEŚ 17.10.2018 r.
ZABAWA 22.10.2018 r.
GRABIE 22.10.2018 r.
BRZEGI 25.10.2018 r.
STRUMIANY 25.10.2018 r.
CZARNOCHOWICE 05.11.2018 r.
KOKOTÓW 06.11.2018 r.
ŚLEDZIEJOWICE 09.11.2018 r.
WĘGRZCE WIELKIE 12.11.2018 r.
Os. Przyszłość 19.11.2018 r.
Os. Krzyskowice 19.11.2018 r.

____________________________________________________________________________________________


 W związku z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu danych osobowych,
składając deklarację należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.
(Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne).
 
  

Klauzula informacyjna RODO

 

 


INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

Spółka z o.o. Wieliczka ul. Jedynaka 30

informuje,że zmieniają się

SOBOTNIE

godziny otwarcia

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W okresie

Od 1.IV-30.XI

8-16

Biuro OOMiUD czynne do 13-tej

po 13-tej

Obsługę PSZOK przejmuje Portiernia

Od 1.XII-31.III

8-13

Od poniedziałku do piątku

6-15 


 

W przypadku składania pierwszej deklaracji lub składania nowej(kolejnej)  deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprasza się o wypełnianie dokumentów na nowych drukach deklaracji, dostępnych w zakładce "Wzory, deklaracje".

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


  

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.6.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
__________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 WieliczkaOdwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka