Aktualności


AKCJA LIŚĆ” 2017 R.

odbiór z domów jednorodzinnych

 

 

Lp.

Osiedle

Termin wywozu

1

Bogucice

13.11.2017 r.

2

Przyszłość

23.11.2017 r.

3

Krzyszkowice

23.11.2017 r.

4

Lekarka

28.11.2017 r.

5

Śródmieście

29.11.2017 r.

6

Zadory

29.11.2017 r.

7

Ogrodowe

30.11.2017 r.

8

Zdrojowe

30.11.2017 r.

 

Uwaga :

Liście we własnych, zawiązanych workach muszą być w dniu wywozu do godziny 6 wystawione przy ulicy / na zewnątrz posesji /.

 


HARMONOGRAM WYWOZÓW

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


WYSTAWKA - JESIEŃ 2017 R „


OGŁOSZENIE

  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z O.O. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 r. (Wielki Piątek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) czynny będzie do godz.12.00 natomiast 15 kwietnia 2017 r. (Wielka Sobota) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.


  Informujemy o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2017 roku,
zgodnie z Uchwałą nr XXXII/392/2017 Rady Miejskiej w Wieliczce, dostępną na stronie:

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminyWieliczka/document/83117/Uchwa%C5%82a-XXXII_392_2017

W związku ze zmianą stawek nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

 


INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce

Spółka z o.o. Wieliczka ul. Jedynaka 30

informuje,że zmieniają się

SOBOTNIE

godziny otwarcia

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W okresie

Od 1.IV-30.XI

8-16

Biuro OOMiUD czynne do 13-tej

po 13-tej

Obsługę PSZOK przejmuję Portiernia

Od 1.XII-31.III

8-13

Od poniedziałku do piątku

6-15 


 

W przypadku składania pierwszej deklaracji lub składania nowej(kolejnej)  deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uprasza się o wypełnianie dokumentów na nowych drukach deklaracji, dostępnych w zakładce "Wzory, deklaracje".

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


  

Pojemniki i worki z odpadami należy wystawiać przy granicy nieruchomości, w miejsce publicznie dostępne, przed godz.7.00 rano w dniu wywozu  przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w okresach miesięcznych, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

W sprawach dotyczących składanych deklaracji o wysokości opłat, zasad odbioru odpadów komunalnych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod numerem telefonu 12 26 34 250.

Równocześnie przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom, iż zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
__________________________________________________________________________________________________

UWAGA!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.


Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka można przesłać listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstanie Warszawskiego 1
32-020 WieliczkaOdwiedzin
(C)opyright by Urząd Miasta i Gminy Wieliczka